Proč to stojí za to?

EasyFix jsou jisté a neomezené možnosti výběru upevnění

Program EasyFix se skládá ze specializovaných modulů. Každý z nich je dedikován konkrétnímu segmentu a etapám investice. Jejich klíčovou funkcí je umožnit provedení v reálném času výpočtů s nejvyšší přesností a poskytnout tak uživateli neomezené možnosti přizpůsobení upevnění a upevňovaných prvků reálným potřebám v daném okamžiku.

Díky specializaci každého modulu je EasyFix schopen dodat řešení odpovídající každému druhu stavebních projektů – pokaždé je tak přizpůsobí individuálním požadavkům konkrétního případu. Použití autorské inženýrské metody Rawlplug, založené na nejnovějších světových směrnicích a dlouholetých zkušenostech a výzkumu našich odborníků z technického oddělení, umožňuje projektovat i ty nejsložitější kotvicí systémy. Všechny výpočty jsou shodné s posuzovacími dokumenty a normami, mj. ETAG, EAD a Eurocode, a tímto splňují nejvyšší bezpečnostní standardy.

Kotvy

Modul

Modul Beton

Obsahuje projektování upevnění v betonových podkladech. Tento modul umožňuje vybrat optimální druh a počet upevnění a také vypočítat nezbytnou tloušťku desky. Nabízí také široký rozsah možností rozmístění spojek na upevňovaném prvku. Co je důležité, poskytuje také možnost vysoké personalizace projektu díky nabídce zavádění hodnot specifických pro daný případ, výpočtového zatížení, charakteristického zatížení se součiniteli bezpečnosti příznačnými pro daný region, seismického a požárního zatížení.

Modul

Modul Zdi

Obsahuje projektování upevnění ve zděných podkladech. Umožňuje nejen vybrat optimální druh a počet upevnění – nabízí také široký rozsah možností modelování typů podkladů různého druhu, mj. plné, otvorové, z lehkého betonu. Modul nabízí možnost zadávání výpočtového zatížení a charakteristického zatížení se součiniteli bezpečnosti příznačnými pro daný region.

Modul

Modul Zábradlí

Obsahuje schémata přizpůsobená systémům používaným při montáži bezpečnostního zábradlí, zahrnuje tedy projektování upevnění v betonových podkladech. Tento modul používá zjednodušený model zadávání zatížení. Základem pro jejich akceptaci jsou směrnice normy EN 1991-1-1, která doporučuje rozsah zatížení charakteristických pro různé kategorie použití.

Kalkulačka

Umožňuje přesně vypočítat množství pryskyřice potřebné pro upevnění tyče v otvoru se skutečnými rozměry. Umožňuje také vypočítat nezbytný počet balení pryskyřice, která budou potřebná pro provedení všech montážních prací.

Konstrukční spoje s armovacími tyčemi

Modul

Modul Konstrukční spoje s armovacími tyčemi

Svým rozsahem obsahuje projektování kotvení armovacích tyčí do betonových podkladů. Uživatelům zajišťuje snadné a intuitivní projektování kontinuity vyztužení, v souladu se směrnicemi EUROCODE 2. Důležitou funkční je výpočet vnitřních sil v průřezech stávajících tyčí a nových kotvených tyčí. Široký rozsah stávajících druhů ocelí a betonů a možnost definování vlastních údajů uživatele přispívají k tomu, že tento modul otevírá přímo nekonečné projektové možnosti.

Kalkulačka

Umožňuje přesně vypočítat množství pryskyřice potřebné pro upevnění tyče v otvoru se skutečnými rozměry. Umožňuje také vypočítat nezbytný počet balení pryskyřice, která budou potřebná pro provedení všech montážních prací.

Větrové výpočty

Modul

Modul Střechy

Obsshuje projektování upevnění se zohledněním zatížení větrem, usazeného v betonových, ocelových a dřevěných podkladech. Možnost zadání libovolného tvaru objektu zaručuje široké projektové možnosti. Zohlednění nadzvednutí trapézového plechu a přesné projektování na povrchu střechy spádu a protispádů a tloušťky izolace umožňuje nejoptimálnější výběr délky a druhu spojek. Velmi důležitá je možnost výběru pásem větru a kategorií terénu na základě přiložených map mnoha evropských států.

Modul

Modul Fasády

Obsahuje projektování upevnění se zohledněním zatížení větrem, v betonových, zděných, ocelových a dřevěných podkladech. Nabízí možnost vyloučení povrchu okenních otvorů z výpočtů a také vybraných celých stěn. Výpočty jsou založeny především na větrových normách, zkouškách spojek v souladu s ETAG 014. Velmi důležitá je možnost výběru pásem větru a kategorií terénu na základě přiložených map mnoha evropských států.

Silniční a mostní výpočty

Kalkulačka

Umožňuje přesně vypočítat množství pryskyřice potřebné pro upevnění tyče v otvoru se skutečnými rozměry. Umožňuje také vypočítat nezbytný počet balení pryskyřice, která budou potřebná pro provedení všech montážních prací.

Go to top
Download Win Download macOS
caret-down close facebook-letter facebook-square hamburger-2 hamburger home-orange home ico-loading icon-comment icon-search icon-watch instagram-square linkedin-square pause play twitter-square youtube