Váš nejlepší asistent výpočtu

Výpomoc při komplikovaných projektových výpočtech by značně zlepšila vaši práci? EasyFix je jednoduchá, ale multifunkční aplikace přizpůsobující v investičním projektu výrobky v rozsahu upevnění. Na základě zadaných, dokonce i nejspecifičtějších údajů, vybírá optimální kvantitativní a kvalitativní řešení.

Při používání profesionálních výrobků značky Rawlplug program EasyFix automaticky poskytuje přesné a užitečné výpočty, které zohledňují individuální charakter daného rozsahu prací a nejnovější standardy – vše v souladu s posuzovacími dokumenty ETAG, EAD a směrnicemi Eurocode.

Program EasyFix se skládá z vysoce specializovaných modulů – každý z nich je dedikován konkrétnímu segmentu stavebních a údržbových prací. Díky nim jsou získané výsledky vysoce odborné a odpovídají individuálním požadavkům a normám daného projektu.

download:

or Register
Make the most of all program capabilities - get unlimited access.

EasyFix – profesionální moduly, optimální řešení, spolehlivé výsledky

EasyFix je celá řada profesionálních výpočetních modulů – každý z nich je přiřazen příslušné kategorii a dedikován konkrétnímu segmentu údržbových prací. Tematické moduly programu obsahují montážní prvky vybrané se zohledněním specifických požadavků vyplývajících z různého použití, se kterými se můžete setkat na stavbách. Díky tomu jsou získané výsledky přesné, důvěryhodné a odpovídají individuálním projektovým požadavkům.

Kotvy

Kotvy

Konstrukční spoje s armovacími tyčemi

Konstrukční spoje s armovacími tyčemi

Větrové výpočty

Větrové výpočty

Silniční a mostní výpočty

Silniční a mostní výpočty

Díky použití programu EasyFix jsme byli schopni rychle vybrat montážní prvky pro montáž ocelových prvků na staveništi veletrhu Obchodní a výstavní a skladovací zařízení ve Wadowicích. Waldemar Potoniec, Archikon
EasyFix je velmi intuitivní program. Výpisy výsledků jsou velmi podrobné a mohou být snadno připojeny k výpočtové sadě. Využil jsem ji k navrhování kotev z fasády větraných z kamene na takových budovách, jako je například chrám božské prozřetelnosti ve Varšavě, hotel Varšava ve Varšavě a multifunkční budova "New Sezam" ve Varšavě. Dariusz Piros, FASKAM Projekt
S pomocí softwaru EasyFix PRO jsem rychle a efektivně vybral vhodné kotevní úchyty pro montáž držáků pro ventilaci v hale, program nabízí několik návrhů pro výběr kotvy, operace je intuitivní, lze vygenerovat výpočty pro tisk s vybranou možností kotvení, funguje velmi dobře na Easyfixu PRO, doporučuji. Pracownia Projektowa POST_ART

Co nabízí EasyFix?

 • ZRYCHLENÉ PROJEKTOVÁNÍ – EasyFix značně zrychluje práci projektanta, na základě zadaných údajů automaticky vybírá nejvhodnější typ upevnění;
 • UNIVERZÁLNOST – EasyFix obsahuje nejžádanější a nejčastěji používané projektanty druhy podkladů: betonové, zděné a také upevnění izolace a hydroizolace na rovných střechách, upevnění tepelných izolací na fasádách se systémem ETICS a kotvení armovacích tyčí do železobetonu;
 • AKTUALIZACE – Záruku, že používáte nejnovější údaje, které zohledňují průběžné výsledky zkoušek Rawlplug a právní změny, poskytuje automatická aktualizace programu online;
 • NÁKLADOVÁ EFEKTIVITA – Program umožňuje optimalizovat investiční náklady díky skutečně efektivnímu výběru a v následku vypočítá potřebný počet upevnění – použijete jich tolik, kolik je opravdu třeba;
 • BEZPEČNOST – Aplikace zajišťuje nejvyšší bezpečnostní standardy díky zohlednění nejnovějších posuzovacích dokumentů a směrnic: ETAG, EAD, Eurocode;
 • PROFESIONALITA – Jednotlivé moduly programu jsou dedikovány konkrétním segmentům údržbových prací a jsou založeny na nejnovějších projektových metodách, což zajišťuje nezbytnou přesnost prováděných operací;
 • VĚROHODNOST VÝPOČTŮ – Výpočty jsou generovány v reálném čase, umožňují tak náhled po každé změně zadaných údajů a přizpůsobení upevnění a upevňovaných prvků reálným potřebám v daném okamžiku;
 • JEDNODUCHÁ OBSLUHA – Vstupní rozhraní aplikace je čitelné, přehledné a velmi intuitivní při používání – nemusíte se učit obsluhovat další program;
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘIZPŮSOBENÍ -–Sada typických a specifických filtrů umožňuje rychlou obsluhu a přístup k optimálním řešením pro každý z vašich projektů individuálně;
 • ŠIROKÉ SPEKTRUM ČINNOSTÍ – Další funkce, jako jsou stanovení vyžadované tloušťky desky, rozpěrné upevnění, prodlužování otvorů, asymetrické rozmístění kotev a optimalizace přizpůsobeného upevnění v reálném čase, umožňují optimalizovat upevňované prvky již v úvodní etapě projektování;
 • POKROČILÉ VÝPOČTY – Rozšířený výpočetní modul umožňuje projektování nejen se zohledněním statického zatížení, ale také požárního a seismického zatížení.

Nejdůležitější vlastnosti programu

EasyFix nabízí celou řadu řešení – od základních funkcí, potřebných k navrhování až po pokročilé funkce s využitím odborných znalostí a zkušeností. Vše, co potřebujete, je krátká registrace, abyste získali přístup k plnému výkonu EasyFixu. Co?

Před registrací

 • Možnosti výpočtu upevňovacích prvků v betonových podkladech
 • Automatický výběr konektorů programem
 • Modelování projektů v reálném čase

Po registraci

 • Možnost výpočtu upevňovacích prvků ve všech podkladech použitých ve stavebnictví
 • Použití specializovaných řešení kotevních úchytek pro silnice a mosty
 • Návrh upevnění statických, požárních a seizmických zátěží
 • Možnosti výběru správné metody návrhu
 • Systematická aktualizace programu s nejnovějšími pokyny k návrhu

Don’t hesitate

Download EasyFix now!

download:

or Register
Make the most of all program capabilities - get unlimited access.

EasyFix Rawlplug
download:

or Register
Make the most of all program capabilities - get unlimited access.

Go to top
Download Win Download macOS
caret-down close facebook-letter facebook-square hamburger-2 hamburger home-orange home ico-loading icon-comment icon-search icon-watch instagram-square linkedin-square pause play twitter-square youtube