Dlaczego warto?

EasyFix to pewne i nieograniczone możliwości doboru mocowań

Program EasyFix składa się ze specjalistycznych modułów. Każdy z nich dedykowany jest konkretnemu segmentowi i etapom inwestycji. Ich kluczową funkcją jest umożliwienie wykonania w czasie rzeczywistym obliczeń o najwyższej dokładności, dając użytkownikowi nieograniczone możliwości dostosowania zamocowań i elementów mocowanych do realnych potrzeb w danym momencie.

Dzięki specjalizacji każdego z modułów EasyFix jest w stanie dostarczyć rozwiązania odpowiadające każdemu rodzajowi projektów budowlanych – za każdym razem dostosowując je do indywidualnych wymagań konkretnego przypadku. Zastosowanie autorskiej metody inżynieryjnej Rawlplug, opartej na najnowszych światowych wytycznych oraz długoletnim doświadczeniu i badaniach naszych ekspertów z Działu Technicznego, pozwala na projektowanie nawet najbardziej złożonych układów kotwienia. Wszystkie obliczenia są zgodne z wytycznymi i normami m.in. ETAG, EAD i Eurocode, spełniając tym samym najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Kotwy

Moduł

Moduł Beton

Obejmuje projektowanie zamocowań w podłożach betonowych. Moduł pozwala na dobór optymalnego rodzaju i ilości zamocowań, a także na obliczenie niezbędnej grubości płyty. Oferuje także szeroki zakres możliwości rozmieszczenia łączników na elemencie mocowanym. Moduł oferuje możliwość wprowadzania obciążeń obliczeniowych, obciążeń charakterystycznych ze współczynnikami bezpieczeństwa charakterystycznymi dla danego regionu, obciążeń sejsmicznych i ogniowych.

Moduł

Moduł Mury

Obejmuje projektowanie zamocowań w podłożach murowych. Moduł pozwala na dobór optymalnego rodzaju i ilości zamocowań. Oferuje także szeroki zakres możliwości modelowania różnego rodzaju typów podłoża min. pełne, otworowe, z betonu lekkiego. Moduł oferuje możliwość wprowadzania obciążeń obliczeniowych, obciążeń charakterystycznych ze współczynnikami bezpieczeństwa charakterystycznymi dla danego regionu.

Moduł

Moduł Balustrada

Obejmuje projektowanie zamocowań w podłożach betonowych, zawiera schematy dopasowane do układów stosowanych przy montażu barier bezpieczeństwa. Moduł posługuje się uproszczonym modelem wprowadzania obciążeń. Bazą do przyjmowania obciążeń są wytyczne normy EN 1991-1-1, która rekomenduje zakres obciążeń charakterystycznych dla różnych kategorii użytkowania.

Moduł

Moduł Kalkulator zużycia żywicy

Pozwala na wyliczenie ilości żywicy potrzebnej do zamocowania pręta w otworze o rzeczywistych wymiarach. Pozwala również na wyliczenie niezbędnej ilości opakowań żywicy do wykonania całości prac montażowych.

Konstrukcje betonowe

Moduł

Moduł Pręty zbrojeniowe

Zakresem obejmuje projektowanie wklejania prętów zbrojeniowych w podłożach betonowych.
Użytkownikom zapewnia łatwe i intuicyjne projektowanie uciągleń zbrojenia , zgodnie z wytycznymi EUROCODE 2. Istotną funkcją jest obliczanie sił wewnętrznych w przekrojach prętów istniejących i nowych prętów wklejanych. Szeroki zakres istniejących rodzajów stali i betonów oraz możliwość definiowania własnych danych użytkownika sprawiają, że moduł ten otwiera nieskończone wręcz możliwości projektowe.

Moduł

Moduł Nadbeton

Zakresem obejmuje projektowanie wklejania prętów zbrojeniowych w podłożach betonowych.
Użytkownikom zapewnia łatwe i intuicyjne projektowanie rozbudowy elementów żelbetowych.

Moduł

Moduł Kalkulator zużycia żywicy

Pozwala na wyliczenie ilości żywicy potrzebnej do zamocowania pręta w otworze o rzeczywistych wymiarach. Pozwala również na wyliczenie niezbędnej ilości opakowań żywicy do wykonania całości prac montażowych.

Obliczenia wiatrowe

Moduł

Moduł Izolacja dachu

Obejmuje projektowanie zamocowań z uwzględnieniem obciążeń wiatrowych, w podłożach betonowych, stalowych i drewnianych. Szerokie możliwości projektowe gwarantuje możliwość wprowadzenia dowolnego kształtu obiektu. Uwzględnienie skoku blachy trapezowej oraz dokładne projektowanie spadków i kontrspadków na powierzchni dachu oraz grubości izolacji pozwala na najbardziej optymalny dobór długości i rodzaju łączników. Bardzo istotna jest możliwość wyboru stref wiatrowych i kategorii terenu na podstawie załączonych map wielu krajów europejskich.

Moduł

Moduł Fasada ETICS

Obejmuje projektowanie zamocowań z uwzględnieniem obciążeń wiatrowych, w podłożach betonowych, murowych, stalowych i drewnianych. Oferuje możliwość wyłączenia powierzchni otworów okiennych z obliczeń, jak również wybranych ścian w całości. Obliczenia bazują przede wszystkim na normach wiatrowych, badaniach łączników zgodnych z ETAG 014. Bardzo istotna jest możliwość wyboru stref wiatrowych i kategorii terenu na podstawie załączonych map wielu krajów europejskich.

Moduł

Moduł Blacha na dachu

Moduł BLACHY NA DACHU umożliwia wybór najbardziej odpowiednich zamocowań elementów stalowych do konstrukcji dachowych zgodnie z EN 1991-1-4 (Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje — Część 1-4: Oddziaływania ogólne — Oddziaływania wiatru) i EAD 330046-01-0602 (Śruby do elementów metalowych i blach). Ze względu na możliwość kształtowania powierzchni dachu płaskiego, dobór rodzaju podłoża, optymalizację długości mocowań, projekt jest precyzyjny i wiarygodny.

Moduł

Moduł Blacha na fasadzie

Moduł BLACHY NA FASADZIE umożliwia wybór najbardziej odpowiednich zamocowań elementów stalowych do konstrukcji dachowych zgodnie z EN 1991-1-4 (Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje — Część 1-4: Oddziaływania ogólne — Oddziaływania wiatru) i EAD 330046-01-0602 (Śruby do elementów metalowych i blach). Ze względu na możliwość kształtowania powierzchni dachu płaskiego, dobór rodzaju podłoża, optymalizację długości mocowań, projekt jest precyzyjny i wiarygodny.

Moduł

Moduł Płyta warstwowa na dachu

Moduł PŁYTA WARSTWOWA NA DACHU umożliwia wybór najbardziej odpowiednich mocowań dachowych płyt warstwowych do konstrukcji dachowych zgodnie z EN 1991-1-4 (Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje — Część 1-4: Oddziaływania ogólne — Oddziaływania wiatru) i EAD 330046-01-0602 (Śruby mocujące do elementów metalowych i poszycia). Ze względu na możliwość kształtowania powierzchni dachu płaskiego, dobór rodzaju podłoża, optymalizację długości mocowań, projekt jest bardzo precyzyjny.

Moduł

Moduł Płyta warstwowa na fasadzie

Moduł PŁYTA WARSTWOWA NA FASADZIE umożliwia wybór najbardziej odpowiednich mocowań dachowych płyt warstwowych do konstrukcji dachowych zgodnie z EN 1991-1-4 (Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje — Część 1-4: Oddziaływania ogólne — Oddziaływania wiatru) i EAD 330046-01-0602 (Śruby mocujące do elementów metalowych i poszycia). Ze względu na możliwość kształtowania powierzchni dachu płaskiego, dobór rodzaju podłoża, optymalizację długości mocowań, projekt jest bardzo precyzyjny.

Drogi i mosty

Moduł

Moduł Kotwa kapy chodnikowej

Pozwala dobrać i obliczyć odpowiednią ilość łączników do mocowania kapy chodnikowej w systemie kotew wklejanych Rawlplug. Oferuje szerokie i wierne odwzorowanie modelu kapy chodnikowej w celu optymalizacji i zapewnienia najwyższej pewności obliczeń.

Moduł

Moduł Nadbeton

Zakresem obejmuje projektowanie wklejania prętów zbrojeniowych w podłożach betonowych.
Użytkownikom zapewnia łatwe i intuicyjne projektowanie rozbudowy elementów żelbetowych.

Moduł

Moduł Balustrada

Zakresem obejmuje projektowanie zamocowań barier zabezpieczających. Znajdują się tu różne konfiguracje elementów mocujących do podłoża w układach mocowania doczołowego jak również barier stojących na płycie.

Moduł

Moduł Latarnia

Moduł LATARNIA umożliwia bezpośrednie projektowanie zamocowań drogowych latarni oświetleniowych w płytach betonowych i fundamentach. Moduł ten umożliwia dobór właściwych kotew na bazie wytycznych EN 1992-4, ETAG 001, ACI 318-11.

Moduł

Moduł Ekrany dźwiękochłonne

Moduł EKRANY DŹWIĘKOCHŁONNE umożliwia projektowanie zamocowań stopy słupków wsporczych ekranów akustycznych w płytach betonowych i fundamentach. Moduł ten umożliwia dobór właściwych kotew na bazie wytycznych EN 1992-4, ETAG 001, ACI 318-11.

Moduł

Moduł Kalkulator zużycia żywicy

Pozwala na wyliczenie ilości żywicy potrzebnej do zamocowania pręta w otworze o rzeczywistych wymiarach. Pozwala również na wyliczenie niezbędnej ilości opakowań żywicy do wykonania całości prac montażowych.

Wkręty do drewna

Moduł

Moduł Połączenie główne

Obejmuje projektowanie połączeń elementów drewnianych, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych rodzajów wkrętów. Oferuje możliwość zdefiniowania różnych układów łączników: prosty, pod kątem oraz skrzyżowane pary wkrętów.

Moduł

Moduł Połączenie belki głównej z drugorzędną

Obejmuje projektowanie połączeń drewnianych belek. Moduł jest dedykowany dla łączników z pełnym lub podwójnym gwintem, mocowanych pod kątem lub w skrzyżowanych parach.

Moduł

Moduł Wzmocnienie podpory

Przeznaczony do projektowania wzmocnień elementu drewnianego we wrażliwych miejscach – na podporze. Moduł weryfikuje zasadność wzmocnienia (analiza zmiażdżenia drewna) i dobiera właściwy układ wkrętów. Dedykowany dla łączników z pełnym gwintem.

Moduł

Moduł Wzmocnienie karbu

Służy do projektowania wzmocnień elementu drewnianego we wrażliwych miejscach: karb, podcięcie belki przy podporze. Moduł weryfikuje zasadność wzmocnienia (analiza pęknięcia drewna) i dobiera właściwy układ wkrętów. Dedykowany dla łączników z pełnym gwintem.

Idź na górę
Download Win Download macOS
caret-down close facebook-letter facebook-square hamburger-2 hamburger home-orange home ico-loading icon-comment icon-search icon-watch instagram-square linkedin-square pause play twitter-square youtube