Dlaczego warto?

EasyFix to pewne i nieograniczone możliwości doboru mocowań

Program EasyFix składa się ze specjalistycznych modułów. Każdy z nich dedykowany jest konkretnemu segmentowi i etapom inwestycji. Ich kluczową funkcją jest umożliwienie wykonania w czasie rzeczywistym obliczeń o najwyższej dokładności, dając użytkownikowi nieograniczone możliwości dostosowania zamocowań i elementów mocowanych do realnych potrzeb w danym momencie.

Dzięki specjalizacji każdego z modułów EasyFix jest w stanie dostarczyć rozwiązania odpowiadające każdemu rodzajowi projektów budowlanych – za każdym razem dostosowując je do indywidualnych wymagań konkretnego przypadku. Zastosowanie autorskiej metody inżynieryjnej Rawlplug, opartej na najnowszych światowych wytycznych oraz długoletnim doświadczeniu i badaniach naszych ekspertów z Działu Technicznego, pozwala na projektowanie nawet najbardziej złożonych układów kotwienia. Wszystkie obliczenia są zgodne z wytycznymi i normami m.in. ETAG, EAD i Eurocode, spełniając tym samym najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Kotwy

Moduł

Moduł Beton

Obejmuje projektowanie zamocowań w podłożach betonowych. Moduł pozwala na dobór optymalnego rodzaju i ilości zamocowań, a także na obliczenie niezbędnej grubości płyty. Oferuje także szeroki zakres możliwości rozmieszczenia łączników na elemencie mocowanym. Moduł oferuje możliwość wprowadzania obciążeń obliczeniowych, obciążeń charakterystycznych ze współczynnikami bezpieczeństwa charakterystycznymi dla danego regionu, obciążeń sejsmicznych i ogniowych.

Moduł

Moduł Mury

Obejmuje projektowanie zamocowań w podłożach murowych. Moduł pozwala na dobór optymalnego rodzaju i ilości zamocowań. Oferuje także szeroki zakres możliwości modelowania różnego rodzaju typów podłoża min. pełne, otworowe, z betonu lekkiego. Moduł oferuje możliwość wprowadzania obciążeń obliczeniowych, obciążeń charakterystycznych ze współczynnikami bezpieczeństwa charakterystycznymi dla danego regionu.

Moduł

Moduł Balustrady

Obejmuje projektowanie zamocowań w podłożach betonowych, zawiera schematy dopasowane do układów stosowanych przy montażu barier bezpieczeństwa. Moduł posługuje się uproszczonym modelem wprowadzania obciążeń. Bazą do przyjmowania obciążeń są wytyczne normy EN 1991-1-1, która rekomenduje zakres obciążeń charakterystycznych dla różnych kategorii użytkowania.

Kalkulator

Pozwala na wyliczenie ilości żywicy potrzebnej do zamocowania pręta w otworze o rzeczywistych wymiarach. Pozwala również na wyliczenie niezbędnej ilości opakowań żywicy do wykonania całości prac montażowych.

Połączenia konstrukcyjne z prętami zbrojeniowymi

Moduł

Moduł Połączenia konstrukcyjne z prętami zbrojeniowymi

Zakresem obejmuje projektowanie wklejania prętów zbrojeniowych w podłożach betonowych.
Użytkownikom zapewnia łatwe i intuicyjne projektowanie uciągleń zbrojenia , zgodnie z wytycznymi EUROCODE 2. Istotną funkcją jest obliczanie sił wewnętrznych w przekrojach prętów istniejących i nowych prętów wklejanych. Szeroki zakres istniejących rodzajów stali i betonów oraz możliwość definiowania własnych danych użytkownika sprawiają, że moduł ten otwiera nieskończone wręcz możliwości projektowe.

Moduł

Moduł Nadbeton

Zakresem obejmuje projektowanie wklejania prętów zbrojeniowych w podłożach betonowych.
Użytkownikom zapewnia łatwe i intuicyjne projektowanie rozbudowy elementów żelbetowych.

Kalkulator

Pozwala na wyliczenie ilości żywicy potrzebnej do zamocowania pręta w otworze o rzeczywistych wymiarach. Pozwala również na wyliczenie niezbędnej ilości opakowań żywicy do wykonania całości prac montażowych.

Obliczenia wiatrowe

Moduł

Moduł Dachy

Obejmuje projektowanie zamocowań z uwzględnieniem obciążeń wiatrowych, w podłożach betonowych, stalowych i drewnianych. Szerokie możliwości projektowe gwarantuje możliwość wprowadzenia dowolnego kształtu obiektu. Uwzględnienie skoku blachy trapezowej oraz dokładne projektowanie spadków i kontrspadków na powierzchni dachu oraz grubości izolacji pozwala na najbardziej optymalny dobór długości i rodzaju łączników. Bardzo istotna jest możliwość wyboru stref wiatrowych i kategorii terenu na podstawie załączonych map wielu krajów europejskich.

Moduł

Moduł Fasady

Obejmuje projektowanie zamocowań z uwzględnieniem obciążeń wiatrowych, w podłożach betonowych, murowych, stalowych i drewnianych. Oferuje możliwość wyłączenia powierzchni otworów okiennych z obliczeń, jak również wybranych ścian w całości. Obliczenia bazują przede wszystkim na normach wiatrowych, badaniach łączników zgodnych z ETAG 014. Bardzo istotna jest możliwość wyboru stref wiatrowych i kategorii terenu na podstawie załączonych map wielu krajów europejskich.

Obliczenia drogowe i mostowe

Moduł

Moduł Kapy chodnikowe

Pozwala dobrać i obliczyć odpowiednią ilość kotew kap chodnikowych w systemie kotew wklejanych Rawlplug. Oferuje szerokie i wierne odwzorowanie modelu kapy chodnikowej w celu optymalizacji i zapewnienia najwyższej pewności obliczeń.

Moduł

Moduł Nadbeton

Zakresem obejmuje projektowanie wklejania prętów zbrojeniowych w podłożach betonowych.
Użytkownikom zapewnia łatwe i intuicyjne projektowanie rozbudowy elementów żelbetowych.

Kalkulator

Pozwala na wyliczenie ilości żywicy potrzebnej do zamocowania pręta w otworze o rzeczywistych wymiarach. Pozwala również na wyliczenie niezbędnej ilości opakowań żywicy do wykonania całości prac montażowych.

Idź na górę
Download Win Download macOS