Moduł: Nadbeton – obciążenie

przez AM
Moduł: Nadbeton – obciążenie
0 komentarzy. Zostaw komentarz:

Moduł obliczeniowy Nadbeton poświęcony jest tematyce wyznaczania głębokości zakotwienia zbrojenia zszywającego w konstrukcjach zespolonych. Żelbetowe elementy zespolone to dwie lub więcej warstw betonów ułożonych w różnych terminach. Jeżeli istnieją wymogi projektowe, by segmenty te ze sobą współpracowały (w myśl zasad konstrukcji zespolonych), to powstała płaszczyzna zespolenia powinna przenosić występujące w niej siły wewnętrzne. Teoria poświęcona ścinaniu w styku między betonami ułożonymi w różnych terminach jest w pełni oparta na wytycznych Eurocode2 (6.2.5).

Obciążenia | Obliczeniowa wartość naprężenia stycznego

Podstawą do obliczeń jest wprowadzenie wartości naprężenia rozwarstwiającego νEdi w płaszczyźnie zespolenia, które zgodnie z normą Eurocode2 (6.23) nie powinno przekraczać nośności obliczeniowej na ścinanie (na jednostkę powierzchni styku):

W powyższym wzorze:

c          – współczynnik odzwierciedlający przyczepność obu betonów
fctd      – wytrzymałość obliczeniowa betonu na rozciąganie w konstrukcjach żelbetowych
µ          – współczynnik tarcia przy ścinaniu
σn        – naprężenie normalne do powierzchni styku (dodatnie przy ściskaniu i ujemne przy rozciąganiu). Naprężenie to wywołane jest przez najmniejszą, zewnętrzną siłę stale działającą prostopadle do styku.
𝜌          – stopień zbrojenia zszywającego
fyd       – obliczeniowa granica plastyczności stali zbrojeniowej
α         – kąt nachylenia rozważanych prętów do płaszczyzny poziomej

W oprogramowaniu EasyFix po wprowadzeniu wartości naprężenia rozwarstwiającego uzyskujemy wynik minimalnej głębokości zakotwienia prętów zszywających dla określonych warunków wprowadzonych uprzednio w odpowiednich zakładkach programu. Odznaczenie opcji Obciążenia zmęczeniowe/dynamiczne spowoduje zmniejszenie wartości nośności obliczeniowej na ścinanie. Jest to efekt redukcji współczynnika zależnego od przyczepności betonów.

Zalecenia się, by powierzchnia przewidziana do zespolenia była oczyszczona oraz obficie nawilżona wodą bezpośrednio przed betonowaniem. Proces ten ma za zadanie zwiększyć przyczepność na powierzchni zespolenia betonów, a odpowiednio dobrany stopień zbrojenia zszywającego dodatkowo wpłynąć na wytrzymałość styku.

Potrzebujesz wsparcia projektowego? Skontaktuj się z nami – Pomoc Techniczna Rawlplug

Pobierz i sprawdź program EasyFix

Dowiedz się więcej na rawlplug.com

Sekcja komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie czekaj

Pobierz EasyFix teraz!

pobierz:

lub Zarejestruj się
Skorzystaj ze wszystkich możliwości programu – uzyskaj nieograniczony dostęp.

EasyFix Rawlplug
pobierz:

lub Zarejestruj się
Skorzystaj ze wszystkich możliwości programu – uzyskaj nieograniczony dostęp.

Idź na górę
Download Win Download macOS
caret-down close facebook-letter facebook-square hamburger-2 hamburger home-orange home ico-loading icon-comment icon-search icon-watch instagram-square linkedin-square pause play twitter-square youtube