Moduły wiatrowe – jak uwzględnić ciśnienie wewnętrzne?

przez Wojciech.Linkowski
Moduły wiatrowe – jak uwzględnić ciśnienie wewnętrzne?
0 komentarzy. Zostaw komentarz:

Uwzględnienie ciśnienia wewnętrznego w obliczeniach obciążenia wiatrem budynków.

Wiatr jest jedynym obciążeniem zmiennym działającym na każdy typ konstrukcji w każdym kraju na świecie. Norma EN 1991-1-4 stanowiąca część Eurokodu 1 określa zasady i metody obliczeń dla oddziaływania wiatru na budynki o wysokości poniżej 200 m. W przeciwieństwie do innych tego typu dokumentów, w  EN 1991-1-4 każdy kraj ma swój własny „Załącznik Krajowy”. Znajdują się tam między innymi strefy wiatrowe (mapa geograficzna) oraz inne współczynniki.

Złożona architektura budynków, a także wymagania norm dotyczące obciążeń wiatrem sprawiają, że definiowanie tych obciążeń jest jednym z większych wyzwań dla projektantów.

Zgodnie z normą należy rozpatrywać jednoczesne działanie ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego.

Rys. 1. Ciśnienie wywierane na powierzchnie budynku.

W zależności od rozpatrywanego elementu (ściana lub dach) należy brać pod uwagę najbardziej niekorzystną kombinację ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego dla możliwych otworów i nieszczelności.

W największej liczbie przypadków to ciśnienie zewnętrzne jest brane pod uwagę przez projektantów, ponieważ wiele budynków jest zamkniętych, przez co wewnętrzne ciśnienie wiatru jest często pomijalne na etapie określania obciążeń. Należy jednak pamiętać, że bramy, okna oraz inne otwory w obudowie mogą w sposób znaczący wpływać na obciążenie, szczególnie obudów hal i magazynów.

Norma EN 1991-1-4 wprowadza pojęcie „ściany dominującej” jako ściany w której pole otworów jest przynajmniej równe dwukrotnej wielkości otworów i nieszczelności w pozostałych ścianach rozpatrywanego obiektu.

W przypadku budynku bez ściany dominującej współczynnik ciśnienia wewnętrznego cpi wyznacza się z diagramu zawartego w normie w zależności od stosunku wysokości budynku do jego wymiaru w kierunku wiatru.

W przypadku budynku z dominującą ścianą ciśnienie wewnętrzne należy wyznaczać jako część parcia zewnętrznego występującego w obszarze otworów na ścianie dominującej.

Jeżeli powierzchnia otworów w ścianie dominującej jest równe dwukrotnemu polu otworów we pozostałych ścianach to:

cpi = 0,75 – cpe

Jeżeli powierzchnia otworów w ścianie dominującej jest przynajmniej równe trzykrotnemu polu otworów w pozostałych ścianach to:

cpi = 0,90 – cpe

gdzie cpe to wartość współczynnika ciśnienia zewnętrznego w obszarze otworów w ścianie dominującej.

Rys. 2. Ciśnienie wewnętrzne w programie EasyFix moduł dach płaski.

Program obliczeniowy EasyFix pozwala na uwzględnienie ciśnienia wewnętrznego w przypadkach projektowania mocowania obudowy obiektów, zarówno w module Blachy, jak i Płyty warstwowej oraz mocowania hydroizolacji na dachu płaskim.

W przypadku braku ściany dominującej program dobiera cpi z normy na podstawie wymiarów budynku. Dla ściany dominującej użytkownik sam decyduje o wartości cpi.

Na podstawie EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru.

Potrzebujesz wsparcia projektowego? Skontaktuj się z nami – Pomoc Techniczna Rawlplug

Dowiedz się więcej na rawlplug.com

Sekcja komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie czekaj

Pobierz EasyFix teraz!

pobierz:

lub Zarejestruj się
Skorzystaj ze wszystkich możliwości programu – uzyskaj nieograniczony dostęp.

EasyFix Rawlplug
pobierz:

lub Zarejestruj się
Skorzystaj ze wszystkich możliwości programu – uzyskaj nieograniczony dostęp.

Idź na górę
Download Win Download macOS
caret-down close facebook-letter facebook-square hamburger-2 hamburger home-orange home ico-loading icon-comment icon-search icon-watch instagram-square linkedin-square pause play twitter-square youtube