Beton spękany i niespękany – podstawowe informacje

przez radoslaw.wdowiak
Beton spękany i niespękany – podstawowe informacje
0 komentarzy. Zostaw komentarz:

Działanie konstrukcji żelbetowej, w największym skrócie, polega na współpracy dwóch materiałów – betonu oraz stali (zbrojenia). Elementy budowli są tak projektowane, aby wykorzystać najlepsze cechy wspomnianych surowców. Pozwala to na wyodrębnienie stref ściskanych (beton niezarysowany – wykorzystanie wytrzymałości betonu na ściskanie) oraz stref rozciąganych (beton zarysowany – wykorzystanie wytrzymałości zbrojenia na rozciąganie).

Strefy rozciąganej (beton zarysowany) nie należy utożsamiać z uszkodzeniem konstrukcji. Występowanie tego obszaru jest zamierzone i celowe. Ilość i rozkład zbrojenia są tak projektowane, aby ściśle kontrolować maksymalną szerokość rys (zazwyczaj na poziomie wmax = 0,3 mm).

Poniżej przedstawiono typowe elementy konstrukcji żelbetowych z zaznaczoną strefą betonu zarysowanego wraz ze schematem statycznym oraz wykresem momentów zginających.

simply supported beam

Rys. 1. Belka swobodnie podparta np. element stropu

Cantilever

Rys. 2. Wspornik np. płyta balkonowa.

3. Continuous beam

Rys. 3. Belka ciągła np. element konstrukcji mostu.

Closed frame

Rys. 4. Rama zamknięta np. konstrukcja tunelu.

W praktyce, zagadnienie może być bardziej skomplikowane. Złożone układy konstrukcyjne oraz różne warianty obciążeń tworzą mapę naprężeń całego obiektu. Analiza tego problemu jest obowiązkiem i odpowiedzialnością projektanta konstrukcji. Powinien on wskazać jaki typ betonu należy przyjąć w obliczeniach zamocowań w danej strefie.

Moduł Beton programu EasyFix umożliwia uwzględnienie rodzaju podłoża. Ogólnie rzecz biorąc strefa zarysowana jest bardziej wymagająca, dlatego parametry wytrzymałościowe łączników są odpowiednio zredukowane. Użytkownik sam decyduje czy obliczenia mają być wykonywane dla betonu zarysowanego czy niezarysowanego. Opcję można znaleźć w zakładce „Podłoże„. W zależności od wyboru, dostępny jest różny zakres produktów.

Rys. 5. Wybór rodzaju podłoża betonowego w Module Beton, EasyFix.

W strefie zarysowanej z powodzeniem mogą być użyte kotwy opaskowe R-HPTII-ZF/A4, R-HPTIII-ZP/A4, wkręty do betonu R-HLX lub kotwy wklejane: epoksyd R-KEXII lub hybryda R-KERII. Dodatkowo w betonie niezarysowanym niezawodne okażą się kotwy opaskowe R-XPT, R-XPT-II-A4, R-XPTIII-HD oraz kotwa wklejana poliestrowa R-KEMII.

Potrzebujesz wsparcia projektowego? Skontaktuj się z nami – Pomoc Techniczna Rawlplug

Dowiedz się więcej na rawlplug.com

Sekcja komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie czekaj

Pobierz EasyFix teraz!

pobierz:

lub Zarejestruj się
Skorzystaj ze wszystkich możliwości programu – uzyskaj nieograniczony dostęp.

EasyFix Rawlplug
pobierz:

lub Zarejestruj się
Skorzystaj ze wszystkich możliwości programu – uzyskaj nieograniczony dostęp.

Idź na górę
Download Win Download macOS
caret-down close facebook-letter facebook-square hamburger-2 hamburger home-orange home ico-loading icon-comment icon-search icon-watch instagram-square linkedin-square pause play twitter-square youtube