Moduł: Beton – mocowanie dystansowe

przez Jakub Oleksy
Moduł: Beton – mocowanie dystansowe
0 komentarzy. Zostaw komentarz:

Moduł obliczeniowy «Beton» poświęcony jest dobraniu kotew do podłoża betonowego zgodzie z następującymi rekomendacjami: EN 1992-4, ETAG 001, ACI 318-11, AS 5216:2018, CТО 36554501-048, ETAG, FIB SAG4 06, CEN/TS 1992-4-4. Dany moduł pozwala na dobranie kształtu płyty, ilości kotew oraz ich przesunięcia względem mocowanego elementu. Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia nie tylko obciążeń statycznych oraz sejsmicznych, a także od oddziaływania ognia. Po wprowadzeniu obciążeń, funkcja optymalizacji daje możliwość w szybki sposób dobrać odpowiedni rodzaj i rozmiar kotwy, a w razie jakichkolwiek zmian projektowych, zmienić układ połączenia wraz ze zmianą typu łącznika.

Mocowanie dystansowe

Mocowanie dystansowe – odległość pomiędzy siłą ścinającą, a powierzchnią podłoża betonowego. Przyjmuje się przy obliczaniu kotew na ścinanie, gdy należy uwzględnić dodatkowy moment od ramienia siły ścinającej.

Podstawą obliczeń jest:

 1. Wybór typu mocowania dystansowego.
 2. Wprowadzenie długości dystansu lub wytrzymałości na ściskanie podlewki (w przypadku mocowania z podlewką).

Obliczeniowy moment zginający, działający na łącznik jest obliczany zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

VEd – obciążenie ścinające, działające na rozpatrywany łącznik;

la – współczynnik do wyznaczania odległości pomiędzy obciążeniem, a siłą ścinającą oraz określenie odległości usztywnienia mocowania i jest obliczany zgodnie z poniższym wzorem:

la = a3 + e1 

a3 = 0,5 · dnom
a3= 0 – jeśli nakrętka z podkładką są całkowicie dokręcone do powierzchni betonu lub powierzchni szyny kotwiącej lub jeśli zastosowano podlewkę o wytrzymałości ≥ 30 N/mm2 i grubości tgrout ≥ d / 2

 

Montaż dystansowy

 

Montaż dystansowy z dodatkową nakrętką i podkładką do zabezpieczenia miejscowego skruszenia betonu

 

e1 – odległość pomiędzy siłą ścinającą, a powierzchnią podłoża betonowego;

aM – współczynnik usztywnienia łącznika na płycie podstawy;

aM = 1,0 – bez usztywnienia;

aM = 2,0 – całkowite usztywnienie;

 

 

aM = 1,0 – swobodny obrót płyty podstawy

 

 

 

aM = 2,0 – brak możliwości obrotu płyty podstawy

 

 

Nie uwzględniamy mocowania dystansowego w następujących przypadkach:

 • Jeśli płyta podstawy jest wykonana ze stali i pozostaje w kontakcie z łącznikiem co najmniej na długości 0,5 · tfix;
 • Płyta podstawy jest zamocowana:
   • bezpośrednio do betonu bez warstwy pośredniej; lub
   • z użyciem podlewki jako warstwy pośredniej, o tgrout ≤ 0,5d wykonanej co najmniej pod całą płytą podstawy na chropowatej powierzchni betonu (wytrzymałość zaprawy powinna być co najmniej równa wytrzymałości betonu w podłożu, ale jednak nie mniejsza niż 30 N/mm2.

   

Po wyborze w programie mocowania dystansowego, program dobiera odpowiednie rozwiązanie z uwzględnieniem długości dystansu oraz siły ścinającej. W przypadku zmian projektowych, użytkownik w łatwy sposób będzie mógł wprowadzić zmiany parametrów montażu dystansowego.

Potrzebujesz wsparcia przy projektowaniu? Pomożemy! – Pomoc Techniczna Rawlplug

Dowiedz się więcej na rawlplug.com

Sekcja komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie czekaj

Pobierz EasyFix teraz!

pobierz:

lub Zarejestruj się
Skorzystaj ze wszystkich możliwości programu – uzyskaj nieograniczony dostęp.

EasyFix Rawlplug
pobierz:

lub Zarejestruj się
Skorzystaj ze wszystkich możliwości programu – uzyskaj nieograniczony dostęp.

Idź na górę
Download Win Download macOS
caret-down close facebook-letter facebook-square hamburger-2 hamburger home-orange home ico-loading icon-comment icon-search icon-watch instagram-square linkedin-square pause play twitter-square youtube